Płatność proszę dokonać na konto :

35 1050 1025 1000 0090 7230 4893

ING Bank Śląski S.A.

Nazwa i adres:

LESZCZYŃSKI DARIUSZ

GĄSKI 86

05-660 WARKA

w tytule, proszę podać numer zamówienia .

Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu przelewu .