f

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PATINASTYLE.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez serwis internetowy patinastyle.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest BOSCOO CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: 05-660 Warka, Gąski 86, NIP: 7972083081, REGON: 52513983000000.
 3. Dane osobowe gromadzone przez BOSCOO CERAMIC  za pośrednictwem Serwisu patinastyle.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich w sposób niezgodny z tymi celami.
 5. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników sprawuje Administrator Danych Osobowych – Dariusz Leszczyński.
 6. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem e-maila: kontakt@patinastyle.pl lub listownie: BOSCOO CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gąski 86, 05-660 Warka.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.
 8. Administrator przetwarza dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dba aby przetwarzanie nie naruszało praw i wolności Użytkowników. Serwis zapewnia także, że dane Użytkowników są przetwarzane w sposób bezpieczny.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
  1. rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO,
  2. rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO,
  3. składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
  4. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  5. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  6. korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  7. w celu komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. w innym celu i zakresie, jeśli Administrator uzyska na to wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ SERWIS.

 1. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. numer telefonu,
 2. W przypadku składania zamówień w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
  1.  adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. dokładny adres do korespondencji
  5. numer telefonu
 3. W przypadku przedsiębiorców, Użytkownik podaje dodatkowo:
  1. NIP
  2. firmę Przedsiębiorcy.
 4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu,
  3. imię
 5. W przypadku korzystania z formularza usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail,
  2. numer telefonu
 6. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. pseudonim/nick.
 7. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe dane, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.
 9. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
 10. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się do konta Użytkownika.
 11. Przekazanie danych osobowych do Administratora za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH.

 1. W przypadku dokonania rejestracji w Serwisie dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem.
 2. Dane Użytkowników Administrator może przekazywać następującym podmiotom:
  1. w celu wykonania umowy podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np.  podwykonawcom usług, to jest: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A. – w zależności od sposobu dostawy przez Użytkownika,
  2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  3. w celu wykonania na zlecenie Użytkownika płatności poprzez system PayU, dane Użytkownika są przekazywanie w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 3. Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim innym niż osoby trzecie, którym powierza przetwarzanie tych danych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w § 1ust. 3 pkt a), b) i c), chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.
 4. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do danych Użytkowników mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym informatyk, księgowa) Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), Administrator będzie wysyłać na jego adres e-mail wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

MECHANIZM DZIAŁANIA COOKIES, ADRES IP

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na urządzeniu końcowym osoby, która odwiedziła Serwis www.patinastyle.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowany przez Administratora towar do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies w celu uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Administrator wykorzystuje cookies podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców, w szczególności są to funkcje społecznościowe Facebook, Youtube, Instagram, Google, co wiąże się z zapisami w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe w ograniczonym zakresie, to jest z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików cookies.
 6. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego, osoby odwiedzającej Serwis, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z obowiązującą polityką prywatności na każdej z tych stron internetowych.
 8. Pliki cookies nigdy nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Dane Użytkowników pozyskane przez Serwis będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej z umowy.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

 PRAWA JEDNOSTKI i OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

PRAWA

 Administrator zapewnia przestrzeganie praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu.

Administrator zapewnia realizację:

 • prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ŻĄDANIA OSÓB

 Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.

TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

 Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczby żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych Administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania podmiot, od którego pochodzi żądanie o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Użytkownik ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • – osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

PRZENOSZENIE DANYCH

 Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na żądanie osoby wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone zadanie w interesie publicznym.

Administrator  uwzględni sprzeciw i przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu uwzględni sprzeciwi zaprzestanie takiego przetwarzania.

Osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 HASŁO UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez Internet.
 2. W przypadku utraty hasła przez Użytkownika, Administrator umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nigdy nie wysyła przypomnienia hasła, ani żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Serwisu, gdzie Użytkownik będzie mógł dokonać zmiany hasła na nowe.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników. W dniu dokonania zmian Administrator aktualizuje datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: poczta@patinastyle.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2018 r.
X