POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Imgstudio Dariusz Leszczyński z siedzibą w Gąski 86, NIP 113-083-35-61, e-mail: kontakt@patinastyle.pl, nr telefonu 504480696, prowadząc sklep internetowy działający pod adresem www.patinastyle.pl („sklep internetowy”) przetwarza dane Użytkowników w celu i na zasadach niżej określonych.

2.Podanie danych osobowych Użytkownika wymagane jest wyłącznie w przypadku złożenia zamówienia na towar lub usługę dostępną w sklepie internetowym.

3. W celu dokonania transakcji zakupu, a następnie dostawy jakiegokolwiek towaru lub usługi w sklepie internetowym Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych:
– imię i nazwisko,
– nazwa firmy i numer NIP (wyłącznie w przypadku zakupu dokonywanego przez przedsiębiorców),
– adres zamieszkania lub dostawy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania, kraj),
– adres e- mail, który będzie używany do korespondencji dotyczącej zamówienia lub wysyłki Newslettera o ile użytkownik wyrazi zgodę na jego otrzymywanie
– numer telefonu kontaktowego ( w celu umożliwienia kontaktu przez pracownika firmy przewozowej dostarczającego przesyłkę)
– hasło, jakiego Użytkownik będzie używał logując się w sklepie internetowym.

4. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik sklepu internetowego winien zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować.

5. W czasie przeglądania przez Użytkownika sklepu internetowego, automatycznie zbierane są następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

6. Dane zbierane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są przez Patinastyle.pl. wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zalogowania w sklepie internetowym i udostępnienia konta Użytkownika.

7. W przypadku zamiaru nabycia towaru lub usługi podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

8. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Patinastyle.pl., w tym między innymi do należytego udokumentowania zawartej umowy, zapłaty umówionej ceny oraz wydania towaru lub świadczenia usługi.

9. Dane Użytkownika  mogą w tym celu zostać przekazane wyłącznie przedsiębiorstwu przewozowemu zajmującemu się dostawą towaru pod adres wskazany przez Użytkownika.

10. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie Newsletteru Patinastyle.pl dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Patinastyle.pl w ramach prowadzenia sklepu internetowego.

11. W przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Patinastyle.pl może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.

12. W przypadku transakcji zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym Ceramiq.pl może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie związanym z transakcją zakupu.

13. Użytkownik ma prawo przeglądania swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu Patinastyle.pl zapewnia dostęp do konta użytkownika. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności Patinastyle.pl poinformuje Użytkownika o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.patinastyle.pl