Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w …. Regulaminu.

Do zachowania 14 – dniowego terminu konieczne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:

pisemnie na adres:
Dariusz Leszczyński IMG Studio
Gąski 86
05-660 Warka

Formularz odstąpienia od umowy: pobierz